Kvalitné právne služby v Bratislave

Dôsledná práca, výnimočné služby, jednoznačná odpoveď.

Výhody spolupráce s nami

Individuálny prístup
Naši právnici pristupujú ku každému klientovi osobitne, s ohľadom na jeho potreby a špecifiká právneho prípadu. Dbáme na to, aby náš vzťah s klientom bol založený na vzájomnej dôvere, a aby sa klienti u nás cítili ako doma.
Informovanosť
Pri riešení vašich právnych záležitosti vás budeme informovať o každom kroku. Žiadny úkon neurobíme bez predchádzajúceho upovedomenia. Poskytneme Vám realistický pohľad a s tým súvisiace možnosti riešenia.
Rýchlosť a včasnosť
Nakoľko spolupracujeme s viacerými advokátmi a advokátskymi kanceláriami, sme schopní poskytovať právne služby promptne, maximálne efektívne a s dôslednou časovou presnosťou. Právnu pomoc vám poskytneme bezodkladne.
Cenová dostupnosť
Ako mladá a rozvíjajúca advokátska kancelária poskytujeme našim klientom cenovo dostupné právne služby. Pri využití našich služieb budete vždy vopred právnikom oboznámení s postupom riešenia a budete vopred vedieť za čo platíte.
Zameranie na váš cieľ
Základom úspechu nie je len fungovať, ale aj napredovať. Až keď si budeme skutočne istí, aký je váš konečný cieľ, nájdeme vhodnú stratégiu a urobíme všetko pre to, aby sme ho spoločne dosiahli.
Spokojnosť klienta
Výsledkom našej práce je zabezpečiť maximálnu spokojnosť klienta. Uvedené sa snažíme dosiahnuť náležitou komunikáciou, otvorenosťou a férovosťou. Zastávame názor, že na každý problém existuje riešenie.

Právne služby

V oblasti obchodného práva zabezpečujeme našim klientom právnu pomoc spočívajúcu v posudzovaní a príprave obchodných zmlúv…

V nadväznosti na odvetvie občianskeho práva poskytujeme našim klientom komplexné právne poradenstvo, a to predovšetkým v oblastiach…

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo súvisiace s prevádzkovaním hazardných hier, vrátane zastupovania pred orgánmi…

Prevádzkujete medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu? Pomôžeme Vám s prípravou potrebnej dokumentácie, ako aj so zastupovaním v prípadných sporoch…

Najnovšie články 

Založenie firmy online
Ako založiť s.r.o.? Postup pre rok 2020

Úvodný obrázok síce ukazuje jednoduché podpísanie dokumentu, ale založenie s.r.o. vôbec nie je také jednoduché. Ak sa aj vy chystáte…

Kúpna zmluva - vypracovanie
Kúpna zmluva – kedy ju potrebujete?

Kúpna zmluva Kúpna zmluva patrí medzi najpoužívanejšie uzatvárané zmluvy. Kúpnou zmluvou dochádza k prevodu vlastníckeho práva k veci (hnuteľnej, či…

GDPR dokumentácia
Všetko o dokumentácii GDPR – pokuty, sankcie, vypracovanie GDPR

GDPR legislatíva Určite Vašej pozornosti neuniklo, že od 25.05.2018 sa začalo uplatňovať Nariadenie EÚ 2016/679 (link) o ochrane fyzických osôb…

Potrebujete poradiť?
online právna poradňa

JUDr. Simona Ondrejkovičová

Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 7780

Majerská 44, 821 07 Bratislava

Po-Pi:  9.00 – 18.00

IČO: 52 299 864

DIČ: 1124513797

 

Kontaktný formulár