Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Autorské právo

Autorské právo / právo duševného vlastníctva – právne služby

Potrebujete pomoc v oblasti autorského práva / práva duševného vlastníctva? Máte nápad, ktorý vznikol z Vašej duševnej činnosti a chceli by ste zabezpečiť jeho náležitú ochranu pred konkurenciou? Táto oblasť zahŕňa aj ochranné známky, licenčné zmluvy, prevod práv duševného vlastníctva či ochranu pred neoprávnenými zásahmi do autorských práv – so všetkými týmito náležitosťami vám naši právnici vedia pomôcť.

 

V oblasti autorského práva / duševného vlastníctva poskytujeme našim klientom nasledovné právne služby:

  • zápis a prevod ochranných známok
  • kompletné zabezpečenie zmluvnej dokumentácie v oblasti práva duševného vlastníctva, vypracovanie a pripomienkovanie licenčnej zmluvy, zmluvy o prevode práv duševného vlastníctva alebo zmluvy o vytvorení autorských diel a pod.
  • ochrana pred neoprávnenými zásahmi do práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva a uplatnenie prostriedkov ich právnej ochrany
  • zastupovanie klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva

 

Naši právnici v Bratislave sú Vám k dispozícii…