Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Často kladené otázky

Každý prípad je jedinečný. Nižšie uvádzame všeobecné odpovede na bežné otázky od našich klientov – tieto však nie sú náhradou za skutočnú, individualizovanú konzultáciu s advokátom. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, ktoré nie sú v tejto sekcii zodpovedané, neváhajte nás kontaktovať.

 

Ako postupujete pri prevzatí zastúpenia a riešení právneho sporu?

Riešenie typického právneho sporu možno spravidla rozdeliť do niekoľkých krokov:

1. Kontaktovanie advokáta

V prípade právneho sporu je zvyčajne Vašim prvým krokom vyhľadanie vhodného advokáta, ktorý sa zameriava na poskytovanie Vami požadovaných služieb. Právne služby, ktoré našim kllientom obvykle poskytujeme, môžete nájsť v sekcii „Služby“. Ak však máte záujem o poskytnutie inej služby, ktorá nie je uvedená na našej stránke, neváhajte nás kontaktovať a radi urobíme všetko pre to, aby sme Vám realizáciu takejto služby zabezpečili. Kontaktovať nás môžete online, prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na adrese: office@oslegal.sk, alebo na telefónnom čísle: +421 905 311 488.

2. Oboznámenie sa s právnou vecou

Prvá komunikácia s advokátom sa zameriava na zistenie podstaty právneho problému. Zvyčajne takéto oboznámenie sa s právnou vecou netrvá dlho, a je bezplatné. V jednoduchších prípadoch Vám môžeme poskytnúť bezplatnú právnu pomoc  a základné možnosti riešenia, avšak konkrétne právne služby Vám poskytneme až keď sa stanete našim klientom.

3. Follow-up

Po oboznámení sa s právnou vecou Vám zvyčajne oznámime, či je poskytnutie Vami požadovanej služby v našej kompetencií. Rovnako Vám tak oznámime približnú výšku odmeny za poskytnutie právnych služieb, alebo spôsob jej určenia. V mnohých prípadoch sa však výška odmeny odvíja od dohody medzi advokátom a klientom. Následne je už len na Vašom rozhodnutí, či o poskytnutie právnych služieb budete mať záujem.

4. Potvrdenie spolupráce

V prípade, ak ste sa pri riešení právneho problému rozhodli využiť naše služby, bude nevyhnutné, aby sme sa dôkladne s právnou vecou oboznámili. Toto prebieha prostredníctvom osobného stretnutia, a v prípade jednoduchších vecí máte možnosť zaslania potrebných podkladov aj elektronickou formou, bez potreby návštevy našej advokátskej kancelárie. V tomto kroku si zároveň písomne dohodneme výšku odmeny za poskytnutie komplexných právnych služieb a právneho poradenstva a zároveň Vám vysvetlíme jednotlivé kroky, ako budeme pri riešení Vašej právnej veci postupovať.

5. Poskytnutie právnych služieb

Ďalším krokom je už len naše pracovné nasadenie. Aj keď sa v zásade snažíme našich klientov čo najmenej s právnymi záležitosťami zaťažovať a všetky relevantné informácie a dokumenty sa snažíme získať v rámci jedného stretnutia, budeme s Vami v neustálom kontakte. O jednotlivých právnych krokoch Vás budeme vždy informovať, aby ste vždy vedeli v akom stave Váš spor práve je. Pripravíme za Vás všetku potrebnú dokumentáciu, vybavíme korešpondenciu s protistranou, budeme Vás zastupovať v prípade súdneho sporu a prijmeme všetky potrebné opatrenia na Vašu ochranu. Spravíme všetko pre to, aby ste boli s našimi službami spokojní.

 

V zozname poskytovaných služieb som nenašiel službu, ktorú hľadám. Ako mám ďalej postupovať?

Nakoľko v rámci poskytovania právnických služieb spolupracujeme s viacerými advokátmi, zoznam zverejnených služieb, ktoré poskytujeme má len demonštratívny charakter. Ak ste preto v zozname nenašli službu, ktorú potrebujete zabezpečiť, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a radi Vás budeme bezplatne informovať ohľadne možnosti realizovania Vami požadovaných služieb.

 

Poskytujete právne služby aj mimo pracovnej doby?

V individuálnych prípadoch, ak vec neznesnie odklad, áno. Rovnako tak je možné poskytnúť právne služby mimo pracovnej doby aj po dohode s klientom. Za poskytnutie takejto služby si však môžeme účtovať dodatočný poplatok, o ktorého výške Vás budeme vopred informovať.

 

Zostala Vaša otázka nezodpovedaná?

Ak máte akúkoľvek inú otázku na advokáta, ktorá sa nenachádza v tomto zozname, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a radi Vám bezplatne odpovieme. Kontaktovať nás môžete online, prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na adrese: office@oslegal.sk, alebo na telefónnom čísle: +421 905 311 488.