Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Medzinárodná nákladná cestná doprava

Dopravné právo – dokumentácia, právne zastupovanie

Prevádzkujete medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu? Pomôžeme Vám s prípravou potrebnej dokumentácie, ako aj so zastupovaním v prípadných sporoch vzniknutých v súvislosti s prepravou.

Medzi najčastejšie problémy, ktoré sa vyskytujú v oblasti nákladnej cestnej dopravy patrí predovšetkým strata alebo poškodenie prepravovaného tovaru, spory o náhradu škody spôsobenej počas prepravy, či porušenie zmluvných podmienok v zmluve o preprave. Naši advokáti s tým majú mnohé skúsenosti a radi Vám v takých prípadoch pomôžu.

 

 V nadväznosti na dopravné právo poskytujeme našim klientom nasledovné právne služby:

  • komplexné právne poradenstvo v oblasti vnútroštátneho a medzinárodného dopravného práva
  • vypracovanie prevádzkovej dokumentácie (prepravné zmluvy, zasielateľské zmluvy, všeobecné zmluvné podmienky prepravy tovaru ako aj ďalšie dokumenty súvisiace s realizáciou dopravy alebo špedíciou)
  • riešenie sporov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy tovaru a zásielok, zastupovanie právnikom

 

Naši právnici v Bratislave sú Vám k dispozícii…