Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Kontakt

  JUDr. Simona Ondrejkovičová

  Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 7780

   

  Majerská 44, 821 07 Bratislava

  Po-Pi:  9.00 – 18.00

  IČO: 52 299 864

  DIČ: 1124513797