Majerská 44, 821 07 Bratislava

Kontakt

JUDr. Simona Ondrejkovičová

Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 7780

 

Majerská 44, 821 07 Bratislava

Po-Pi:  9.00 – 18.00

IČO: 52 299 864

DIČ: 1124513797