Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

O nás

Advokátska kancelária Simona Ondrejkovičová, Bratislava

Cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytovať kvalitné, komplexné a efektívne právne služby a právne poradenstvo. Právne poradenstvo poskytujeme tak fyzickým, ako aj právnickým osobám, pričom v prípade každého sporu je našim prvoradým záujmom priviesť strany k dohode, čím klientom ušetríme nemalé náklady.

Ku každému klientovi pristupujeme osobitne, pričom zohľadňujeme konkrétne potreby každého klienta a osobitosti jeho prípadu. Právne služby poskytujeme dôsledne a na vysokej odbornej úrovni, s cieľom dosiahnutia maximálneho úspechu a minimalizácie nákladov klienta. Naše sídlo je v Bratislave a miesto pôsobenia celé Slovensko.

Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dôraz na to, aby klient v každom prípade rozumel prečo, kedy a akým spôsobom mu budú služby poskytnuté. Našim prvoradým záujmom je byť pre klienta dobrým a spoľahlivým obchodným partnerom, o ktorom klient vie, že sa na neho môže kedykoľvek obrátiť. Sme schopní poskytnúť našim klientom potrebnú právnu pomoc tak v jednoduchých veciach, ako aj v prípade náročnejších právnych problémov.

Maximálna spokojnosť klienta je u nás na prvom mieste.

Právne služby klientom poskytujeme v slovenskom a v anglickom jazyku.


JUDr. Simona Ondrejkovičová, advokát

Vzdelanie:
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava (Mgr.)
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava (JUDr.)

Jazykové znalosti:
slovenský, anglický

Kontaktné údaje:
e-mail: ondrejkovicova@oslegal.sk
mobil: +421 905 311 488

Je absolventkou Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Od roku 2019 je členkou Slovenskej advokátskej komory. Počas svojej kariéry pracovala vo viacerých advokátskych kanceláriách v Bratislave a absolvovala stáž v Londýne so zameraním na imigračné a trestné právo. Vzhľadom k tomu získala vedomosti v mnohých oblastiach práva, čo jej pomáha v komplexnom prístupe k riešeniu problémov našich klientov. Medzi jej špecializáciu však patrí predovšetkým obchodné právo, dopravné právo, právo na ochranu osobnosti a právo hazardných hier. Svojim klientom vie však poradiť aj v bežných oblastiach občianskeho práva a iných právnych záležitostiach.

Zastáva názor, že aj keď sa prípad zdá akokoľvek náročný, vždy existuje riešenie. Len ho je potrebné nájsť. Práve preto ju právo baví. Vzťahy s klientmi buduje na vzájomnej dôvere a problémy klientov sa snaží vždy vyriešiť čo najefektívnejšie, bez akýchkoľvek nadbytočných úkonov. Právne služby poskytuje vždy na vysokej odbornej úrovni.