Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Právo nehnuteľností

Realitné právo – právne poradenstvo, vypracovanie zmluv

Právna úprava nájmu a predaju bytov aj nebytových priestorov je v Slovenskej republike veľmi špecifická. Nakoľko realitné právo je charakteristické množstvom kogentných ustanovení a nejasným výkladom, vyžaduje si uzatváranie každej nájomnej zmluvy dôkladné právne preskúmanie.

 

Vzhľadom k uvedenému poskytujeme našim klientom v oblasti práva nehnuteľností / realitného práva komplexný právny servis, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

  • právne poradenstvo pri kúpe a predaji nehnuteľností
  • právne poradenstvo pri príprave, negociácií a revízií transakčnej dokumentácie (developerské zmluvy, zmluvy o výstavbe atď.),
  • vypracovanie a kontrola zmluvnej dokumentácie (rezervačné zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpne zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena atď.),
  • právne poradenstvo pri realizácií právneho due diligence
  • zastupovanie v katastrálnom konaní

 

Naši právnici v Bratislave sú Vám k dispozícii…