Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

GDPR / Ochrana osobných údajov

Vypracovanie GDPR dokumentácie

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov znamená nariadenie Európskej únie, ktoré stanovuje nové požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov. Nový zákon o ochrane osobných údajov nadobudol účinnosť dňa 25.05.2018, pričom k tomuto dátumu musia všetky povinné subjekty zrevidovať a zjednotiť informačné systémy a postupy pri práci s údajmi. Sankcie a pokuty za nedodržanie stanovených povinnostímôžu dosiahnuť až 4 % z celkového obratu spoločnosti, či 20 miliónov Eur.

Neviete či sa na vás uvedené Nariadenie GDPR (link na zákon) vzťahuje a či vypracovanie GDPR potrebujete? Vo všeobecnosti platí, že nový zákon o ochrane osobných údajov sa týka v zásade každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje. Nariadenie je platné pre firmy, inštitúcie, jednotlivcov – zamestnancov, zákazníkov, klientov aj dodávateľov v rámci všetkých odvetví (napr. bankové inštitúcie a poisťovne, zdravotníctvo, verejná správa, e-shopy, výroba a služby).

Ak si napriek uvedenému nie ste istý, či sa Nariadenie GDPR vzťahuje aj na Vás, neváhajte nás kontaktovať a radi Vám poskytneme bezplatné posúdenie Vašej povinnosti a navrhneme vhodné možnosti riešenia.

 

V nadväznosti na GDPR / ochranu osobných údajov poskytujeme našim klientom nasledovné právne služby:

  • analýza stavu spracúvania osobných údajov
  • analýza existujúcej dokumentácie k ochrane osobných údajov
  • analýza existujúcich súhlasov so spracúvaním osobných údajov
  • určenie Vašich povinností vyplývajúcich zo Zákona o ochrane osobných údajov
  • vypracovanie komplexnej GDPR právnej dokumentácie týkajúcej sa ochrany osobných údajov (poučenie oprávnených osôb a zabezpečenie informačných povinností voči dotknutým osobám, súhlas so spracovaním osobných údajov, resp. vyžiadanie súhlasu dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov, vypracovanie zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom a pod.)
  • zastúpenie advokátom pri kontrole a v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

Naši právnici v Bratislave sú Vám k dispozícii…