Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Zdravotnícke právo

V poslednej dobe zažíva tzv. zdravotnícke právo,  alebo aj medicínske právo vzostup. Dôvodom je nielen rastúce právne vedomie pacientov, ich blízkych a pozostalých, ale tiež vysoké peňažné čiastky, ktoré sú v dôsledku pochybenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti týmto osobám prisudzované.

V tejto súvislosti poskytujeme právne poradenstvo, pomoc a s tým súvisiace služby tak pre pacientov a ich blízkych, ako aj pre jednotlivých lekárov a zdravotnícke zariadenia. V prípade, ak potrebujete poradiť v oblasti problematiky zdravotníckeho (medicínskeho) práva, neváhajte nás kontaktovať.

 

V nadväznosti na zdravotnícke právo naši právnici poskytujú nasledovné právne služby, s ktorými majú mnohé skúsenosti:

  • právne služby pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci ich právneho postavenia,
  • poradenstvo a zastupovanie pacientov, resp. pozostalých v konaní o sťažnosti proti postupu zdravotníckeho zariadenia na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
  • poradenstvo a zastupovanie pacientov v konaniach o náhradu škody na zdraví, resp. pozostalých v konaní o ochranu osobnosti,
  • poradenstvo a konzultácie v problematike súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, informovaného súhlasu, reverzov, poučenie pacienta, a pod.

 

Naši právnici v Bratislave sú Vám k dispozícii…