Majerská 44, 821 07 Bratislava

Online právna poradňa

Právne poradenstvo online

Viete, že mnohým ľuďom pri riešení právneho problému postačí poskytnutie právnej pomoci elektronickou formou? Aj z pohodlia Vášho domova sme schopní Vám poskytnúť kvalifikované a komplexné právne poradenstvo. Právne poradenstvo online je tak dostupné kdekoľvek, kde máte prístup na internet. Elektronicky Vám vieme zodpovedať väčšinu Vašich otázok, poskytnúť právne stanoviská, vypracovať zmluvy, žaloby, prípadne iné listiny. Dokonca aj založenie spoločností, vrátane zápisu zmien zapísaných údajov o jednotlivých spoločnostiach v obchodnom registri vieme vybaviť takouto cestou.

Pri využití služieb online právneho poradenstva garantujeme našim klientom poskytnutie kvalifikovanej právnej rady skúsenými advokátmi, úsporu času a peňazí, maximálne zachovanie vašej anonymity a diskrétnosť.

Jednoduchá právna pomoc bezplatne

V  prípade jednoduchej právnej veci Vám poskytneme stanovisko, či právnu pomoc bezplatne, a to v priebehu niekoľkých hodín.

V prípade, ak si Vaša vec vyžaduje dôkladnejšie právne posúdenie, prípadne ju určíme za časovo náročnejšiu, obratom Vám oznámime výšku odmeny za poskytnutie právneho poradenstva a časový rámec, v rámci ktorého Vám zašleme, či už odpoveď na Vami zadanú otázku, právne stanovisko, vypracovanú zmluvu, alebo inú dokumentáciu. Je už len na Vás, či s výškou odmeny budete súhlasiť, alebo nie. Uhradením odmeny, prípadne po zaslaní potvrdenia o zaplatení Vám právne služby v dojednanom rozsahu poskytneme.

Právna poradňa online – služby

Elektronicky (online), bez potreby návštevy našej advokátskej kancelárie Vám poskytneme nasledovné právne služby:

  • vypracovanie / poskytnutie právneho stanoviska
  • vypracovanie zmlúv / kontrola už existujúcich zmlúv
  • vypracovanie jednoduchej žaloby / iných právnych listín
  • založenie spoločnosti / zmeny zapísaných údajov o spoločnosti v obchodnom registri /
  • zrušenie spoločnosti
  • posúdenie existujúcej dokumentácie GDPR / vypracovanie GDPR dokumentácie a s tým súvisiace právne poradenstvo

Kontaktný formulár právnej pomoci

Zaujala Vás uvedená ponuka? Ak máte záujem o poskytnutie právneho poradenstva online, postačí, ak nám Vašu otázku spolu so všetkými relevantnými informáciami pošlete elektronicky na office@oslegal.sk alebo prostredníctvom formuláru nižšie. Ak máte k Vášmu právnemu problému k dispozícií nejaké dokumenty (zmluvu, žalobu a pod.), prosím pripojte ich.