Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Regulácia hazardných hier

Našim právnici Vám poskytnú komplexné právne poradenstvo súvisiace s prevádzkovaním hazardných hier, vrátane zastupovania pred jednotlivými orgánmi štátnej správy ako aj orgánmi dozoru v oblasti hazardných hier.

 V nadväznosti na právo hazardných hier poskytujeme našim klientom nasledovné právne služby:

  • komplexné právne poradenstvo pre spoločnosti podnikajúce v oblasti hazardných hier
  • zabezpečenie právnej compliance (vrátane problematiky AML)
  • zastupovanie v konaniach pred orgánmi štátnej správy a dozoru v oblasti hazardných hier
  • spracovanie právnych analýz a stanovísk k problematike regulácie a prevádzkovania hazardných hier

 

Naši právnici v Bratislave sú Vám k dispozícii…