Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Služby

Naši právnici a advokáti Vám poskytnú nasledujúce právne služby. Cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytovať kvalitné a komplexné služby a právne poradenstvo. Aj v prípade záujmu o iné právnické služby nás  neváhajte kontaktovať a v krátkom čase Vám odpovieme.

V oblasti obchodného práva zabezpečujeme našim klientom právnu pomoc spočívajúcu v posudzovaní a príprave obchodných zmlúv…

V nadväznosti na odvetvie občianskeho práva poskytujeme našim klientom komplexné právne poradenstvo, a to predovšetkým v oblastiach…

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo súvisiace s prevádzkovaním hazardných hier, vrátane zastupovania pred orgánmi…

Prevádzkujete medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu? Pomôžeme Vám s prípravou potrebnej dokumentácie, ako aj so zastupovaním v prípadných sporoch…

Právna úprava nájmu bytu, ako aj iných ako bytových priestorov je v Slovenskej republike veľmi špecifická. Nakoľko táto oblasť práva je charakteristická množstvom kogentných…

GDPR (General Data Protection Regulation) – všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov je nariadenie EÚ, ktoré stanovuje nové požiadavky ochrany osobných údajov…

Ekonomické a právne postavenie dlžníka, ktorý sa dostane do ekonomického bankrotu, a jeho veriteľov sa rieši prostredníctvom konkurzného práva…

V poslednej dobe zažíva tzv. zdravotnícke právo vzostup. Dôvodom je nielen rastúce právne vedomie pacientov, ich blízkych a pozostalých, ale …

Potrebujete pomoc v oblasti práva duševného vlastníctva? Máte nápad, ktorý vznikol z Vašej duševnej činnosti a chceli by ste zabezpečiť…

Franchising je systém predaja, prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, služby alebo technológie. Spočíva v úzkej a stálej spolupráci právne samostatných…

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo súvisiace s pohľadávkami a ich vymáhaním. Vďaka vymáhaniu pohľadávok…